Kompanievorstand

Kurt Schlüter (Hauptmann)

Kompanieführer

Herbert Reinhold (Oberleutnant)

Josef Stockhofe (Leutnant)

Kassierer

Franz Majchrzak

Der amtierende Kompanievorstand (v.l.n.r): Josef Stockhofe, Kurt Schlüter, Herbert Reinhold
Der amtierende Kompanievorstand (v.l.n.r): Josef Stockhofe, Kurt Schlüter, Herbert Reinhold

BSG Hochlar 1860 und Heimatverein e.V.

Vereinsheim & Schießstand:

Averdunkstr. 29
45659 Recklinghausen 

info@bsg-hochlar.de